Det är den enda starka, säkra, mjuka och dynamiskt instabila kettlebellen i världen.

Kettlebell är ett av de mest utbredda verktygen för funktionell träning, oerhört mångsidig för det höga antalet träningspassar det kan användas. Fluikettle är den enda i sitt slag: Det kan faktiskt skakas, gripas, kastas, vilket minskar risken för skador på människor och ytor. Tack vare dessa funktioner kan den användas i klubbar och hemma. Till skillnad från en enkel gjutjärnkettlebell innehåller Fluikettle en blandning av fast och flytande material som gör varje träning till en äkta neuromuskulär träning, mycket effektivare ur metabolisk synvinkel. Fluikettles speciella känsla och kromatiska egenskaper gör motorns tunga arbete till en trevlig och harmonisk rörelse. Till skillnad från den traditionella gjutjärnsprodukten garanterar Fluikettles speciella material komfort under träningen, eftersom det är mjukt på personen.